JCW - Hydrologia

Oceny oddziaływania przedsięwzięć na Jednolite Części Wód (dyrektywa wodna RDW)

Analiza inwestycji pod kątem zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną

W ostatnim czasie organy administracji państwowej i samorządowej przykładają bardzo dużą uwagę do kwestii dokładnej analizy oddziaływania pewnej grupy przedsięwzięć na środowisko wodne - głównie na JCW (Jednolite Części Wód). Dotyczy to zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych.

Nasza firma oferuje Państwu pomoc przy tego typu zagadnieniach od analizy problemu, aż do opracowania gotowego dokumentu, który można przedłożyć organom prowadzącym postępowanie administracyjne.